2016 m. lapkričio 11 d., penktadienis

INTEGRUOTO MOKYMO PASLAPTYS SUOMIJOJE
nuotrauka udemy.com

Lietuva mėgsta skandalingas ir sensacingas naujienas. Tik pasirodo kas nors tokio WAUU, tai ir puola visi diskutuoti ir reikšti savo nuomones. Tačiau užmiršta vieną svarbų dalyką: to fakto ar naujienos tikrumą ir skelbiančio šaltinio patikimumą. 

Lietuvoje vis dar mirga straipsnis, neva Suomijos mokyklose nebebus atskirų mokomųjų dalykų. Viskas bus stebuklinga ir kažkaip paslaptingai kažkur integruota.... Esu pikta ant žiniasklaidos už tokį visuomenės klaidinimą. Mokomieji dalykai niekur nedings iš Suomijos mokyklų. Šis faktas buvo oficialiai paneigtas ir pavadintas kaip nepriklausomo žurnalisto interpretacija.

2016 metų rugpjūtį Suomijoje įsigalėjo atnaujinta švietimo pragrama. Joje buvo paskelbta, kad mokymas neturi apsiriboti vien tik mokomųjų dalykų ribose. Į mokymą reikia integruoti ir taip vadinamus reiškinius/fenomenus, konkrečią temą ar projektą,  ir juos gvildenti grupiniu darbu, per įvairius mokomuosius dalykus, dalyvaujant netgi keliems mokytojams. Kiekviena mokykla turėjo paruošti specialią programą, kaip tas naujoves įgyvendins. Plačiau apie tai pasakoja profesinès švietimo sąjungos ekspertas Jaako Salo.

Esminis programos akcentas - plataus spektro suvokimas. Jis grįstas žinių, sugebėjimų, moralės, nusistatymo, norų ir siekių visuma. Į pagrindinį išsilavinimą turi būti integruota 7 aspektai:
1. Mąstymas ir mokomosios medžiagos išmokimas.
2. Kultūra, bendravimas tarpusavyje, mokėjimas pasireikšti.
3. Rūpinimasis savimi ir buitimi.
4. Plataus spektro raštingumas.
5. Informacinių technologijų išmanymas.
6. Pasirengimas darbui bei verslui.
7. Sugebėjimai daryti įtaką, aktyvus dalyvavimas, tvirtos ateities kūrimas.

Mokytojo darbas yra padėti mokiniui atrasti mokymosi ir išmokimo džiaugsmą, motivaciją, problemų sprendimo sugebėjimus, atsakomybę, aktyvų vaidmenį mokymosi procese. Mokytojas turi atsižvelgti į kiekvieno mokinio individualius poreikius bei organizuoti kokybišką grupinį darbą.

Atnaujinta švietimo programa ragina pradėti visuomenės mokslus jau pradinėse klasėse, į matematiką  integruoti programavimą ir tt. Kokybiškam programos atlikimui Suomijos mokytojams turės būti organizuojami apmokymai. O tai ilgas, ne vienerius metus užtrunkantis procesas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą