2016 m. spalio 19 d., trečiadienis

SUOMIŠKOS LYČIŲ LYGYBĖS NAUJOVĖS

Nuotrauka iš oaj.fi


Nors Suomijoje lyčių skirtumų vis mažiau ir mažiau, šios šalies švietimo sistema gavo naują iššūkį. Kiekviena mokymo įstaiga kitiems metams privalės parengti lygių lyčių galimybių programą. To reikalauja švietimo ministerija, kuri sudarė planą tokiai programai įgyvendinti. 
Šios programos tikslas yra praplėsti mokinių  suvokimą apie lyčių sampratą ir užkirsti kelią ateityje daryti pasirinkimus, kurie stereotipiškai priskiriami vienai ar kitai lyčiai ( pvz. renkantis laisvalaikio pomėgius ar profesiją ir tt.). 
Ministerijos parengtame plane teigiama, kad siauras požiūris ir menkas supratimas apie lyčių sampratą kelią daug problemų, tokių kaip patyčios, atstūmimas ir draugų rato nebuvimas, vienatvė, prasti mokymosi rezultatai bei mokyklos nelankymas, savęs žlugdymas ir netgi savižudybė.
Kiekvienas mokinys turėtų būti vertinamas individualiai, o ne atsižvelgiant į jo lytį. Kaip rodo pastarųjų 10-15 metų praktika, to padaryti nepavyko. Tyrimais buvo nustatyta, kad berniukai dažniau gauna geresnį įvertinimą, negu jų sugebėjimai. Ir atvirkščiai - iš mergaičių reikalaujama daugiau ir vertinama griežčiau.
Konkretus pavyzdys kaip reikia vengti stereotipinių standartų yra dėmesio koncentravimas į mokinių skirstymą mišriomis grupėmis ir kreipimąsi vardu, o ne "berniukai" ir "mergaitės". Pasak švietimo ministerijos parengto plano, toks suskirstymas yra blogas, nes lytis yra tik viena iš daugelio mokinio (žmogaus) savybių. Pernelyg dažno lyčių skirtumų akcentavimo ( "berniukai" ir "mergaitės") turi būti vengiama.
Vaikus reikia skatinti draugauti vieni su kitais neatsižvelgiant į lytį. O laisvalaikio užsiėmimus, profesiją rinktis pagal tai, kas iš tiesų traukia ir patinka.