2019 m. gruodžio 3 d., antradienis

Kokie vaikų veiksmai yra patyčios?
Dar vienas skaudus antausis Lietuvos švietimo sistemai - Estijos pažanga šioje srityje. Kaip teigiama, Estija seniai pradėjos investuoti į ankstyvąjį ugdymą, o pavyzdį ėmė iš braliūkų suomių.

Ankstyvasis ugdymas Suomijoje yra labai vertinams, skatinamas, tobulinamas ir visaip kitaip įvardijamas kaip svarbiausias žmogaus raidos etapas. Bet čia jau ir taip daugeliui žinomi dalykai.

Daugelis žino ir tai, kad ankstyvajame amžiuje prasideda pirmosios patyčių užuomazgos. O suomė Laura Repo, atlikusi mokslinį tyrimą apie mažų vaikų patyčias teigia, kad sistematinės patyčios, kurios matosi darželinukų elgesyje, vėliau lygiai tokios pačios formos matomos ir mokyklinėse patyčiose.

Knygoje autorė išskiria tris patyčių grupes, pasiremdama Gunnar Höistad (2005 Mobbning och människovärde)  ir joms priskiriamus veiksmus, dažniausiai pasireiškiančius tarp mažų vaikų. Ar pastebite juos savo darbe su vaikais?

FIZINĖS PATYČIOS:

 • Mušimas
 • Spardymas
 • Tyčinis pargriovimas
 • Buvimas kliūtimi praeiti
 • Drabužių sugadinimas
 • Žnaibymasis
 • Smėlio ir akmenų mėtymas
 • Trukdymas žaisti, žaidimo sustabdymas 

ŽODINĖS PATYČIOS:

 • Nemalonus kalbėjimo tonas
 • Prasivardžiavimas
 • Tyčinis erzinimas, provokavimas
 • Šaipymasis
 • Negatyvus išvaizdos komentavimas

PSICHINĖS PATYČIOS

 • Grasinimai
 • Manipuliavimas
 • Šantažavimas
 • Vaipymasis, veido kraipymas
 • Atskyrimas nuo grupės
 • Žaidimo taisyklių keitimas
 • Apkalbinėjimas už nugaros
 • Ignoravimas ir nekalbėjimas

Apklausiant vaikus paaiškėjo, kad dažniausiai jie susiduria su psichinės formos veiksmais (net 10,7%).  Žodinės - 8,2%  ir fizinės - 7,5%.

Svarbus pastebėjimas buvo tas, kad šantažavimas pasireiškia tokiu veiksmu, kai sakoma: "tu gali žaisti kartu, bet tik su sąlyga, jeigu...."

Netgi gimtadienio pakvietimai darželio grupėje gali būti kaip valdžios demonstravimo ir psichinės patyčių formos pasireiškimas manipuliuojant bei atskiriant nuo grupės jos narius. Tipiška situacija, kai vaikas ima šantažuoti kitą: "Negausi kvietimo į mano gimtadienį, jeigu....."

Vaikams augant ir iš darželio pereinant į mokyklą kai kurie fiziniai patyčių veiksmai mažėja (pvz.smėlio ar akmenų mėtymas, žaidimo trukdymas, žnaibymas. ) Tačiau stiprėja būtent žodinės ir psichinės patyčios, kurios pasireiškia netgi jau suaugusiųjų lygmenyje.Paruošta pagal Laura Repo knygą Maži vaikai ir patyčių prevencija (vis dar laukianti, kada bus išversta į lietuvių kalbą :) )